*હિન્દૂધર્મ માટે ગર્વની વાત!!*
*BAPS ગર્વની વાત.!!*
DUBAI ની સોથી મોટી મસ્જિદ
Grand Mosque ના
Entrance (પ્રવેશદ્વાર) માં
માત્ર એક હિન્દુ ધર્મગુરુનો Photo,
ધર્મગુરુની છબી મુકવામાં આવી છે… [More]


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Shaik Zaid grand Mosque / Abu Dhabi / Naaz lifestyle in Dubai

Punjabi Vlog with Jai Singh channel:
https://www.youtube.com/channel/UCOsWnvzNj4g18Rgq5bkx4fw [More]


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Another must visit places in the UAE and know some of its history and cultures.Hope you like this guys thanks so much

Dubai Spice Souk or The Old Souk is a traditional market in Dubai, UAE. The Spice Souk is located in eastern Dubai in Deira and adjacent to the Dubai Gold Souk. The Spice Souk, situated on Baniyas, in the locality of of Al Ras. [More]

Sheik Zayed Grand Mosque is one of the best place to visit, with its magnificent designs and breath taking views that will make you visit again, [More]


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Beautiful azan in Sheikh Zayed Grand Mosque, Most popular Azan song, islamic azan , famous Azan song of the world, morning Azan , afternoon Azan, aazaan, Azan, azaan, azaan in India mosque, Azan in mosque, Masjid me ajan, azan in masjid, Aazaan in pakistan, turkish azan, pakistan azan, srilanka aazan, abudhabi sheikh zayed grand mosque, dubai mosque, pakistan mosque, beautiful mosque, top 10 mosque, famous mosque in dubai, famous mosque of the world, wonderful mosque, wonderful azan song, wonderful aazan dubai, famous place dubai, famous place abudhabi, famous place abu dhabi, great azan in Sheikh Zayed Grand Mosque, Zayed Grand Mosque, abu dhabi grand mosque, Abu Dhabi, United Arab Emirates, middle east mosque, arab mosque, zayed mosque, zayed grand mosque, morning worship, Allah, jannah, place of allah, makka madinah, madinah, saudi makkha madinah, beautiful mosque saudi, beautiful mosque uae, beautiful mosque, azzan in makkha madinah, one of the beautiful and largest mosque of the world located at the capital city of united arab emirates mosque is intended by the late president of of United Arabia Emirates his highness sheikh zayed bin sultan al Nahyan, the mosque has biggest mosque dome and biggest chandeliers and diamonds inside the mosque the Mosque minarets are built by pure gold famous mosque in Middle East, mosque architecture, abu dhabi art, dubai art, Islamic jannah

The Bur Dubai Old Souk is one of the traditional souks found within the historical neighborhoods of Dubai. Often referred to as the Textile Souk or the Old Souk this traditional Arabic market is very recognizable because of its design, layout and strategic location.
Bur Dubai Old Souk is popular among tourists, and migrant workers.
#OldSoukDubai#WalkWithMe#liamkurt88NYG [More]


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

#PointeatPalm
#Jumeirah#Dubai
UAE recently broke the record for the world’s Largest Fountain.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

One of the Tourist attractions in Fujairah!
GRAND MOSQUE OF FUJAIRAH!
IN NORTHERN EMIRATES!
ALSO KNOWN AS THE SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE. IS THE MAIN MOSQUE IN THE NORTHERN EMIRATES OF FUJAIRAH. AND THE SECOND LARGEST IN THE UNITED ARAB EMIRATES. AFTER THE MOSQUE WITH THE SAME NAME IN ABU DHABI.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu Dhabi
Sheikh Zayed Grand Mosque | Abu Dhabi | Dubai | UAE | Dubai Mall | Burj Khalifa | Al Burj Arab | Meerut Wala

Abu Dhabi is a two hours drive from Dubai by road. I boarded an Air-Conditioned bus from Al Ghubaiba Bus Station. Sheikh Zayed Road connecting these two Emirates offers spectacular views of Dubai’s iconic Skyscrapers. [More]


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

SCHOOL PROJECT -3D MODEL OF SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE
ABU DHABI
#Abudhabi #Dubai #Grandmosque #Schoolproject #3DModel of SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE ABU DHABI #project #art #craft #idea on school project

An iconic mosque in Dubai. DIFC Grand mosque located in the Gate avenue of Financial center at level 2. [More]


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Dubai days ,


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

December 2016


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Sheikh Zayed grand mosque is located in the UAE un the capital city Abu dabi. This Mosque costed 545 million $ to build it was inaugurated in December 20, 2007. its 1.30 h drive from Dubai. entrance is free of charge make sure to keep your ticket with you all times and to dress accordingly if you are not dressed well they will provide you with abaya so you can wear it in the mosque.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

The Sheikh Zayed Grand Mosque is one the world’s largest mosques and a massive architectural work of art. 24-carat-gold gilded chandeliers and the world’s largest hand-knotted carpet. The main prayer hall is dominated by one of the world’s largest chandeliers.
The iconic mosque located in Abu Dhabi. If you are planning to visit Dubai, must visit this Grand Mosque. It is a true combination of art, beauty and culture.

This is Alisha.I love film making and youtube. In this video i’ll be sharing my dubai and abu dhabi trip moments . First day we went to the grand mosque and then miracle garden . We went to UAE in march so this is before the lockdown.
if i helped you through my video then hit like and subscribe 🙂 .
i hope you liked the video , dont forget to comment. [More]


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

@shiyad pm


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Sheikh Zayed Grand Mosque Abu Dhabi Ablution Area where worshippers clean themselves


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/richmega/public_html/richmegadubai.com/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCU3963HGcR__RTfXCoDrePw/join
#NewSharjahMosque #Largestmosqueinuae #famousmosqueindubai #SharjahGrandMosque
#EmiratesLargestMosque
#Sunnahoftheday
#LearningIslam
#Sharjah
#Dubai
#UnitedArabEmirates
largest mosque in Sharjah, which was inaugurated by His Highness Dr Shaikh Sultan Bin Mohammad Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Sharjah, over the weekend can accommodate up to 25,000 worshippers.The Dh300 million Sharjah Mosque, located near the intersection of Maliha Road and the Emirates Road in the Tay area, stretches over a total area of two million square feet. It has an inside capacity of more than 5,000 worshippers, including 610 women.
The front hall and side lobbies have a capacity of more than 6,000 worshippers. The mosque’s outer yards can accommodate a further 13,500 worshippers.
Shaikh Sultan Bin Mohammad Bin Sultan Al Qasimi, Crown Prince and Deputy Ruler of Sharjah, who was also present at the inauguration, performed Isha’ and Tarawih prayers along with a large number of shaikhs, senior officials and worshippers from the different parts of the country on Friday. It is equipped to welcome non-Muslim visitors and lovers of knowledge from around the world.
It contains dedicated spaces and paths for non-Muslims, a museum, gift shop, cafeteria, open yards, fountains and waterfalls. It also houses a large library rich in Islamic and cultural original
The parking lot of the mosque can accommodate about 2,260 cars and buses.
There are 300 parking spaces inside the mosque building, 1,400 outside besides 60 spaces for buses, 500 outside the mosque fence and 16 large sunshade areas.
The mosque has six gates and entrances, including four public entrances, two for women, one for VIPs and one for buses.
It serves the areas of Tay, Seouh, Badea, Hawshi and Juwaiza, and commuters passing through the main roads of the country such as Maliha Road and Emirates Road.

Deira, Dubai, Grand Souk near Gold Souk | Spice market, Dubai [More]

DUBAI’S BEST RESTAURANT | GRAND TREAT RESTAURANT | ARABIC | CONTINENTAL | ASIAN | INTERNATIONAL FOOD [More]

hello guys
how you all are doing ?
i’m Ashu Arora from punjab and on my channel you will find videos about men’s fashion , hair, fitness , cooking , entertainment , overall lifestyle and of course , my personal life . This includes my friends , family and work , so please be mindful and keep a positive vibe in the comment section. Don’t forget to subscribe and make sure to hit that like button if you enjoy the videos ! [More]